Szczury

Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD-Prss8hr
Do zapytania
Producent:
Pochwowy kontroler impedancji pochwy MK-12 został zaprojektowany w celu uzyskania dokładnych informacji w celu ustalenia optymalnego dnia do krycia podczas cyklu rujowego u szczurów.
BDIX fotka
Do zapytania
Nomenklatura: BDIX/OrlCrl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Szczur wyselekcjonowany w 1937 przez H. Druckrey w Berlinie ze szczepu szczurzego o pokryciu żółtawym i różowym...
Do zapytania
Model zawiera monoalleliczną delecję genu BDNF. Użyteczny w badaniach Alzheimera, depresji, bólu, rozwoju nerwów, utraty pamięci.
Brown Norway
Do zapytania
Nomenklatura: BN/Crl Pochodzenie: W 1958 r. Silvers i Billingham rozpoczęli kojarzenie brat x siostra z selekcją haplotypu brązowej mutacji w stadzie dzikich szczurów utrzymywa...
bdnf rat alzheimers 4
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter ABC, kluczowego dla pompy eksportującej sole kwasów żółciowych.
Buffalo Rat
Do zapytania
Nomenklatura: BUF/CrCrl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: W Heston od 1946 roku z hodowli Buffalo H. Morris’a (USA). Przeniesione do National Institute...
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego CAR, mającego wpływ na indukcję cytochromu p450s. Ma zastosowania w badaniach hepatotoksyczności, cholestazy i metabolizmu leków.
CD IGS rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD (Sprague Dawley) Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Uzyskane w 1925 roku przez Roberta W. Dawley z skojarzonej hybrydowo samicy i samca szczurów Wis...
Do zapytania
Model z brakiem ekspresji białka CFTR prowadzącym do mukowiscydozy oraz zaburzeń transportu chlorków i tiocyjanów.
Do zapytania
Model wykazuje delecję genu Cntnap2 i jest użyteczny w badaniach autyzmu, adhezji komórkowej i plastyczności synaptycznej.
Do zapytania
Nomenklatura: COP/CrCrl Pochodzenie: Rozhodowane w 1921 r. na Columbia University for Cancer Research (USA) przez dr Curtisa. Przeniesione do National Cancer Institute z progra...
Cotton rat
Do zapytania
Model bardzo wrażliwy na czynniki infekcyjne pochodzenia ludzkiego. Idealny do badań nad rozwojem szczepionek i terapii genowych opartych o wektory adenowirusowe.
Dahl rat
Do zapytania
Nomenklatura: SS/JrHsdMcwiCrl SS / JrHsdMcwiCrl Pochodzenie wsobne z kongenicznej grupy kontrolnej szczurów Dahl / SS (SS / JrHsd) uzyskanych od dr Theodore Kurtza (UCSF, CA), ...
Do zapytania
Model szczura laboratoryjnego z ekspresją rekombinazy Cre. Do zastosowań w optogenetyce, ekspresji i nokautach zrekombinowanych genów oraz w DREADD.
Disc1 Knockout Rat
Do zapytania
Model z delecją w obrębie genu Disc1 do zastosowań w badaniach schizofrenii, afektywnej choroby dwubiegunowej i badań wzrostu neuronów.
Do zapytania
Model wykazuje bialleliczne przerwanie genu Faah, dzięki czemu jest użyteczny w badaniach biologii kanabioidów, w tym nocycepcji i bólu.
FHH rat Charles River
Do zapytania
Nomenklatura: FHH/EurMcwiCrl Szczury outbredowe zostały sprowadzone do Europy przez Tschopp we wczesnych latach siedemdziesiątych. Kolonia została przeniesiona na Uniwersytet E...
Do zapytania
 F344/IcoCrl Pochodzenie: Ze skrzyżowania szczurów #344 zakupionych od lokalnego hodowcy (Fisher). Kolonia założona przez M.R. Curtis z Columbia University w 1920 roku. Pr...
Do zapytania
F344/DuCrl Pochodzenie: Ze skrzyżowania szczurów #344 zakupionych od lokalnego hodowcy (Fisher) w USA. Kolonia założona przez M.R. Curtis z Columbia University w 1920 roku. ...
Fmr1 Knockout Rat
Do zapytania
Model wykazuje delecję genu Fmr1, odpowiedzialnego za syndrom łamliwego chromosomu X i rozwój autyzmu.
Goto Kakizaki Charles River
Do zapytania
Model cukrzycy typu 2, bez otyłości. Podlinia szczurów Wistar.
Ldlr rat
Do zapytania
Szczury z nokautem genu LDLR, ze znacznie podniesionym cholesterolu w osoczu. Model do badań transportu lipoprotein, cholesterolu, cukrzycy typu II, nadciśnienia i miażdżycy.
Lewis Rat
Do zapytania
Nomenklatura: LEW/Crl Hodowla: krewniacza Pochodzenie: Kolonia rozwinięta przez dr Lewis ze stada Wistar na początku lat ’50. Do Charles River Laborat...
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:LIS Kraje pochodzenia: Niemcy, Wielka Brytania Więcej informacji na stronie Charles River ...
long evans
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:LE Pochodzenie: Uzyskane w 1915 roku przez doktorów Long i Evans poprzez skrzyżowanie kilku białych samic Wistar Institute z szarym, dzikim samcem. Sprowadzon...
Lrrk1 Knockout Rat
Do zapytania
Model z delecją genu Lrrk1. Wykorzystywany w badaniach choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Do zapytania
Model z delecją genu Lrrk2. Wykorzystywany w badaniach choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Mdr1a Knockout Rat
Do zapytania
Model z nokautem genu Mdr1a kodującego glikoproteinę P. Wykorzystywany w badaniach farmakokinetyki, farmakodynamiki, skuteczności leków, neurotoksykologicznych, oporności wielolekowej, efflux.
Do zapytania
Homozygotyczny szczurzy model z podwójnym nokautem Bcrp i Mdr1a do badań mechanizmu usuwania ksenobiotyków z komórek, dystrybucji tkankowej, formulacji i studiów neurotoksykologicznych.
Do zapytania
Model z nokautem genu Mdr1a i Mdr1b kodującego glikoproteinę P. Wykorzystywany w badaniach farmakokinetyki, farmakodynamiki, skuteczności leków, neurotoksykologicznych, oporności wielolekowej, efflux.
Do zapytania
Model laboratoryjny wykorzystywany do badań mechanizmu autyzmu, syndromu Retta i funkcji poznawczych.
Do zapytania
Model posiada bialleliczną delecję w metabotropowym receptorze glutaminianu 5. Idealny do badań syndromu łamliwego chromosomu X i chorób spektrum autystycznego.
Mrp2 Rat
Do zapytania
Model hiperbilirubinemii wykorzystywany w badaniach mechanizmu efflux.
Szczur Neuroligin 3 (Nlgn3) nokaut
Do zapytania
Model z bialleliczną delecję genu Nlgn3 kodującego białko Neuroligin 3. Mutacje w Nlgn3 są powiązane z autyzmem i zespołem Asperger'a.
Noble Rat
Do zapytania
Nomenklatura: NBL/CrCrl Zastosowania badawcze: Onkologia, model raka prostaty. Obecnie model krioprezerwowany. ...
Do zapytania
Podwójny nokaut wykazujący delecję genów Lrrk1 i Lrrk2 odpowiadających za kodowanie powtórzeń bogatych w leucynę kinazy 1 i kinazy 2. Model do badań choroby Parkinsona i apoptozy neuronów.
Do zapytania
Model do badań spektrum autystycznego, schizofrenii i plastyczności synaptycznej. Wykazuje delecję genu Nrxn1.
RNU
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:NIH-Foxn1rnu Hodowla: krewniacza Pochodzenie: National Institute of Health (USA) rozwinął szczep szczurów nude w latach 1979-1980 poprzez kojarzenie 8 s...
Do zapytania
Model z delecją genu transportera anionów organicznych 1 OAT1. Użyteczny w badaniach interakcji między lekami, toksyczności i metabolizmu wątroby.
Do zapytania
Model z delecją genu transportera anionów organicznych 3 OAT3. Użyteczny w badaniach interakcji między lekami, toksyczności i metabolizmu wątroby.
Obese Prone CD rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:OP(CD) Model basuje na linii szczurów Crl: CD (SD). Model staje się otyły, gdy stosuje się dietę wysokotłuszczową. Otyłość rozwija się pomimo posiada...
Obese Resistance rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:OR(CD) Model basuje na linii szczurów Crl: CD (SD). Model staje się otyły, gdy stosuje się dietę wysokotłuszczową. Kolor: biały (albino) Obs...
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter Oct1, kluczowy w wychwycie ksenobiotyków z komórek wątroby. Posiada zastosowania w badaniach toksyczności i metabolizmu wątroby.
Do zapytania
Model z nokautem genu kodującego transporter Oct2, kluczowy w wychwycie ksenobiotyków z komórek wątroby. Zastosowania w badaniach toksyczności i metabolizmu wątroby.
OFA Rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:OFA(SD) Sprague Dawley Hodowla: niekrewniacza Pochodzenie: Oryginalny szczep stworzony w 1925 roku przez R. W. Dawley. Otrzymany przez Carworth Farms w ...
Do zapytania
Model posiada delecję 11 par zasad w eksonie 2 genu OPRM1 i ma zastosowania w badaniach laboratoryjnych nocyceptyny i różnicowania receptorów opioidowych.
Do zapytania
Model wykazuje bialleliczną delecję genu Nfgr, kodującego receptor p75 neurotrofiny (p75NTR). Znokautowane homozygoty są użyteczne w badaniu nocycepcji, bólu i anelgezji.
Do zapytania
Model z delecją genu DJ-1, który odpowiada za ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym i śmiercią. Idealny do badania choroby Parkinsona i toksyczności komórek dopaminergicznych.
PCK rat
Do zapytania
PCK/CrljCrl-Pkhd1pck/CRL Model wykazujący policystyczną chorobę nerek zidentyfikowany w kolonii szczurów CD w zakładzie Charles River Japan. Identyfikacja...
Pink1 (Park6) Knockout
Do zapytania
Model do badań choroby Parkinsona i dysfunkcji neurologicznych spowodowanych stresem.
Do zapytania
Model z nokautem, do badań roli receptorów jądrowych we wpływie substancji kancerogennych, metabolizmu związków ksenobiotycznych i hepatotoksyczności.
RIP HAT rat
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:SD-Tg(ins2-IAPP)1Pfi Więcej informacji na stronie Charles River [wejdź] ...
Do zapytania
Nomenklatura: Wi(Han)-Slc6a41Hubr/Crl Pochodzenie: Szczep został utworzony w laboratorium Dr. Edwin’a Cuppen’a przy laboratorium Hubrecht w Holandii. Bioche...
SHRSP
Do zapytania
Nomenklatura szczepu: SHRSP/A3NCrl Pochodzenie: SHRSP zostały wyizolowane w 1963 przez Okamoto i Aoki z krewniaczego szczepu SHR, które otrzymano z niekrewniaczych Wistar Kyoto...
SHHF Charles River
Do zapytania
Nomenklatura: SHHF/MccGmiCrl-Leprcp/Crl Zwierzęta opracowano przez krzyżowanie wsteczne szczura SHROB ze szczurem SHR / N. Dr McCune uzyskał kolonię po siódmym krzyżowaniu wste...
SHORB Charles River
Do zapytania
Nomenklatura : SHROB/KolGmiCrl-Lepr cp/Crl Pochodzenie: Mutacja miała miejsce w laboratorium Dr. Simon Koletsky w 1969 r. w Case Reserve University School of Medicine. Jest wyn...
SHR
Do zapytania
Nomenklatura: SHR/NCrl Pochodzenie: Otrzymane z niekrewniaczych Wistar Kyoto z podwyższonym ciśnieniem krwi w Kyoto School of Medicine w 1963. Szczep F 13 został przeniesiony d...
Do zapytania
Nomenklatura: SHRSP/A3NCrl Więcej informacji na stronie Charles River ...
Sprague Dawley
Do zapytania
Nomenklatura szczepu: Crl:SD Pochodzenie: Szczep przeniesiony do SASCO z ARS/Sprague Dawley w 1979. W Charles River od 1996r. Kod szczepu: 400 Kolor pokrycia: Biały...

Strony