Usługi Charles River

Do zapytania
Kwarantanna w Charles River, w zwierzętarni opartej na ilozatorach pozwala na przyjęcie zwierząt z dowolnej instytucji na całym świecie, niezależnie od ich znanego lub nieznanego statusu zdrowia
Do zapytania
Chalres River oferuje usługi wytworzenia przeciwciał monoklonalnych metodami in vitro i in vivo. Przed akceptacją porotkołu badawczego sprawdzana jest przydatność naukowa działań i i...
Do zapytania
Dzięki ogromenu doświadczeniu w hodowli zwierząt laboratoryjnych i świadczeniu usług badawczych Charles River jest świetnym parnterem w tworzeniu protokołów odporności zwierząt z...
Do zapytania
Charles River continually invests in innovations and in sophisticated IVF techniques so animals can be produced more quickly and in greater quantities than with traditional methods.
Do zapytania
Przypadek kiedy unikalna kolonia hodowlana przestaje produkować, a podjęte przez badacza działania nie przynoszą rezultatów, może uniemożliwić kontynuację eksperymentu. Program Ratowania Linii pomaga zdiagnozować, zaplanować i odzyskać kolonie rozrodcze, umożliwiając dalsze badania i hodowlę w celu osiągnięcia wyznaczonych rezultatów.
Do zapytania
Zwierzęta wolne od patogenów są niezbędne dla przeprowadzenia rzetelnych i porównywalnych badań naukowych. Szczepy, zwłaszcza zmodyfikowane genetycznie, które zaraziły się wirusami, ...
Do zapytania
Charles River pomaga klientom w wyborze, dostosowaniu, stworzeniu i utrzymaniu odpowiedniego modelu do badań przy użyciu najnowszych technologii. Wykwalifikowany personel pracuje z Tobą od pomysłu do stworzenia modelu, aby dostarczyć poszukiwane zwierzętom potrzebne do badań.
Do zapytania
Oferowane przez Charles River usługi z dziedziny embriologii pozwalają przezwyciężyć zagrożenia istnienia kolonii wynikające z klęsk żywiołowych, dryfu genetycznego, skażenia mikrobiologicznego. Usługi te dają możliwość skorzystania z oryginalnego zapasu, by kontynuować badania czy alternatywnie utrzymywać szczepy aktualnie nieużywane.
Do zapytania
Usługi modyfikacji genetycznej modeli oferują naukowcom niespotykaną dotąd elastyczność w konstruowaniu większej liczby zwierząt oraz w badaniach nad takimi zwierzętami w bardziej złożony i różnorodny sposób.
Do zapytania
Usługi przygotowawcze oferowane przez Charles River mogą pomóc zmniejszyć nakłady, czas i koszty pracy związane z udoskonaleniem modelu, aby spełnić często unikalne wymagania badawcze