Systemy do badań i analiz komórek

Cytometr obrazowy tak precyzyjny jak cytometr przepływowy. Licznik i analizator żywotności komórek NucleoCounter® NC-3000™
Do zapytania
Producent:
Nastołowy cytometr obrazowy z wbudowanym mikroskopem fluorescencyjnym, NucleoCounter NC-3000 zapewnia analizę przepływo-podobną, o wysokiej powtarzalności bez konieczności kalibracji i konserwacji. NC-3000 w ekspresowym tempie zlicza komórki, określa ich witalność oraz umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych testów komórek ssaczych, drożdży, owadów itp.
Do zapytania
Producent:
Uniwersalny system do pomiaru koncentracji tlenu w hodowlach komórkowych lub tkankach.
Do zapytania
Producent:
Najbardziej precyzyjny licznik komórek dostępny na rynku. Nowoczesny system z wbudowanym mikroskopem fluorescencyjnym i dwoma kanałami do detekcji sygnałów docierających z komórek wybarwionych oranżem akrydyny i/lub DAPI.
Do zapytania
Producent:
System umożliwiający symulowanie warunków panujących w naczyniach krwionośnych, przeznaczony do kultywacji komórek w warunkach przepływu.
Do zapytania
Producent:
Zaawansowany system do pomiaru impedancji i zachowania komórek wykorzystujący nieinwazyjną metodę elektronicznego monitorowania hodowli komórkowych.
Do zapytania
Producent:
System podtrzymywania temperatury przeznaczony do mikroskopów z K-ramą, Nikon Ti-S-E oraz Ti-S-ER ze zmotoryzowanym stolikiem, do płytek wielodołkowych (małe powiększenia). Możliwość kontrolowania temperatury podczas wysokoprzepustowych badań.
Do zapytania
Producent:
Mikser gazów, uzupełniający system  do podtrzymywania temperatury podczas obserwacji komórkowych, zapewniający pełną kontrolę warunków środowiskowych (wilgotność, CO2, O2).
System ibidi do podtrzymywania stałej temperatury podczas obrazowania hodowli komórkowych
Do zapytania
Producent:
System do podtrzymywania stałej temperatury, przeznaczony do wszelkiego rodzaju obserwacji komórkowych przy pomocy mikroskopów wysokiej rozdzielczości, TIRF, mikroskopu konfokalnego.