Systemy do hodowli ryb

Sea Salt - Crystal Sea Bioassay Formula Marine Mix
Do zapytania
Producent:
Crystal Sea Salt Marinemix służy do przeprowadzenia testu preparatu biologicznego w celu zwiększenia zasolenia w wodnym laboratorium.
Zebrafish Rack Filtration System
Do zapytania
Producent:
Wielofazowa filtracja - filtracja w wolnostojących systemach działa samodzielne i nie wymaga podłączenia do centralnego systemu filtracji. Składa się z 4 faz, dzięki którym ryby są zaopatrywane w czystą wodę.
Aquatouch
Do zapytania
Producent:
System Monitoringu Aquatouch posiada ekran dotykowy do kontroli jakości wody dla monitorowania różnego rodzaju parametrów (pH, przewodności, temp. wody, temp. pokojowej, niskiego poziomu wody i inne).
Web600
Do zapytania
Producent:
Web600 zapewnia opartą na dostępie do internetu funkcję zdalnego monitorowania. Pozwala na śledzenie temp. krytycznych i innych warunków które są zgłaszane po przekroczeniu dopuszczalnych wartości.
Zebra Box
Do zapytania
Producent:
The Zebrabox is the first ever high throughput monitoring enclosure to analyze zebrafish behaviors. The 4th generation of ZebraBox is the result of 15 years of close collaboration and development with zebrafish researchers.