Charles River Laboratories

Firma hodująca ponad 100 modeli zwierząt laboratoryjnych, świadcząca usługi z zakresu inżynierii genetycznej i monitoringu zdrowia zwierząt laboratoryjnych.
  • Opis
  • Produkty powiązane

Charles River Laboratories

Działalność Charles River

Charles River oferuje szeroki zakres produktów i usług, z których mogą Państwo skorzystać w przebiegu badań biomedycznych. Specjalizuje się w:

  • tworzeniu i hodowli modeli zwierząt laboratoryjnych
  • serwisie chirurgicznym
  • serwisie diagnozującym modele zwierzęce/monitoringu zdrowia zwierząt laboratoryjnych
  • serwisie modeli inżynierii genetycznej.

Obecnie Charles River działa w 12 krajach na świecie, posiada 6 zwierzętarni w Europie.

W międzynarodowej nomenklaturze, szczepy hodowane przez Charles River opisywane są symbolem Crl.

Misja i cele działalności Charles River

  • dążenie do jak najwyższej jakości produktów i usług
  • bezpieczeństwo biologiczne i dobro zwierząt
  • standaryzacja modeli zwierząt we wszystkich zwierzętarniach Charles River
  • porównywalność badań prowadzonych na zwierzętach Charles River na całym świecie

Historia

Charles River zostało założone w 1947 roku przez weterynarza dr Henry’ego Fostera w Massachuset w Stanach Zjednoczonych. Początkowo hodował szczury, dostosowując je do aktualnych potrzeb środowiska naukowego i rozwijając standardy hodowli. Po uzyskiwaniu kolejnych dotacji na rozbudowę i doskonalenie procedur hodowli, Foster przekształcił Charles River w komercyjną firmę hodującą gryzonie na potrzeby rozwijającego się rynku biomedycznego.

W 1966 roku Charles River stał się międzynarodową firmą, otworzył swoją filię we Francji, która wówczas hodowała 12 000 gryzoni w ciągu tygodnia.

Do 2010 r. Charles River utworzył zwierzętarnie w Niemczech, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz rozwinął sieć laboratoriów i zwierzętarni w Stanach Zjednoczonych.

AnimaLab jest wyłącznym dostawcą produktów i usług Charles River w Polsce od 2004 r. Od stycznia 2017 r. jest oficjalnym dystrybutorem Charles River także na Węgrzech i w Rumunii.

Athymic nude mouse Charles River
Do zapytania
Model do badań biologii guzów nowotworowych i przeszczepów ksenogenicznych. Nie wytwarza komórek T układu odpornościowego.
Do zapytania
Nomenklatura: Crl:CD-Prss8hr
Do zapytania
Uniwersalny, wielofunkcyjny model do różnych badań. Hodowany przez Charles River we Francji.
Do zapytania
Crl:MON(Tum) Pochodzenie: Szczep został pozyskany przez Charles RIver z farmy Tumblebrook w 1995 roku. Rederywacja dokonana w 1996 roku. Kod szczepu: 243 Kolor sier...
Do zapytania
Wystarczy dotknąć próbki krwi, aby media matrycowe o wysokiej absorbcji pobrały próbkę w ciągu 3-6 sekund. Gotowy na bardziej wydajny sposób pobierania krwi?
New Zealand
Do zapytania
Królik nowozelandzki, model do badań farmakologicznych, toksykologicznych, teratologicznych i produkcji przeciwciał. Hodowany przez Charles River we Francji.
Do zapytania
Kwarantanna w Charles River, w zwierzętarni opartej na ilozatorach pozwala na przyjęcie zwierząt z dowolnej instytucji na całym świecie, niezależnie od ich znanego lub nieznanego statusu zdrowia
Do zapytania
Charles River oferuje kilka różnych, modeli zwierzęcych do oceny czynników mających na celu leczeniu cukrzycy i otyłości. Nasza zdolność do zapewnienia odpowiedniej kombinacji gatune...
Do zapytania
Charles River oferuje również wykonanie monitoringu zdrowotnego chomików oraz gerbili. Usługa dostępna na zapytanie Klienta. ...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia myszy. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badaniom...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia szczurów. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badan...
Do zapytania
Charles River oferuje wykonanie monitoringu zdrowia królików. Zwierzęta transportowane są do partnerskiego laboratorium Charles River, gdzie poddawane są wybranym przez Państwa badan...

Strony