ChemoMetec

ChemoMetec A / S jest duńskim producentem nowatorskich liczników komórek NucleoCounter® opartych na pomiarze fluorescencji wybarwionych jąder komórkowych oraz cytometrów obrazowych do przeprowadzania zaawansowanych testów obejmujących liczbę komórek i określanie żywotności, analizy cyklu komórkowego, wydajności transfekcji GFP i określania etapów apoptozy.
  • Opis
  • Produkty powiązane

ChemoMetec

Szeroki zakres protokołów definiowanych przez użytkownika oferuje platformę do badania rozkładu markerów fluorescencyjnych. Wysoki poziom stabilności i powtarzalności, krótki czas analizy, możliwość pomiaru komórek zagregowanych to cechy charakteryzujące te urządzenia.

ChemoMetec koncentruje się na uproszczeniu kompleksowych procesów analitycznych, uczynieniu ich bardziej niezawodnymi i bardziej opłacalnymi, co zwiększa zakres analiz in situ, a tym samym zwiększa możliwości badawcze, przetwarzania, produkcji i kontroli jakości klientów. Jest to osiągane poprzez wykorzystanie najnowszych technologii i połączenie zaawansowanych komponentów i technologii do budowy kompletnych systemów w nowatorski sposób.

W rozwiązaniach systemów ChemoMetec główny nacisk jest położony na zliczanie i analizy komórek, zwłaszcza o zastosowaniach w naukach przyrodniczych, diagnostyce klinicznej oraz w produkcji i kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Aby zoptymalizować rozwój produktu, łańcucha dostaw i usług wspierających, ChemoMetec inwestuje środki w działania, które umożliwiają śćisły kontakt z klientem i komunikację - z wykorzystaniem informacji zwrotnych, w celu zrozumienia aktualnych i przyszłych potrzeb rynku.

Chemometec jest zlokalizowany w Allerød, w mieście na północnym zachodzie Kopenhagi.

Cytometr obrazowy tak precyzyjny jak cytometr przepływowy. Licznik i analizator żywotności komórek NucleoCounter® NC-3000™
Do zapytania
Producent:
Nastołowy cytometr obrazowy z wbudowanym mikroskopem fluorescencyjnym, NucleoCounter NC-3000 zapewnia analizę przepływo-podobną, o wysokiej powtarzalności bez konieczności kalibracji i konserwacji. NC-3000 w ekspresowym tempie zlicza komórki, określa ich witalność oraz umożliwia przeprowadzanie zaawansowanych testów komórek ssaczych, drożdży, owadów itp.
Do zapytania
Producent:
Najbardziej precyzyjny licznik komórek dostępny na rynku. Nowoczesny system z wbudowanym mikroskopem fluorescencyjnym i dwoma kanałami do detekcji sygnałów docierających z komórek wybarwionych oranżem akrydyny i/lub DAPI.