MazeEngineers

  • Opis
  • Produkty powiązane

MazeEngineers

MazeEngineers dostarcza technologię wykorzystywaną w badaniach behawioralnych do automatyzacji badań. Nasze labirynty behawioralne są zintegrowane z klatkami, środowiskami metabolicznymi i różnymi innymi systemami monitorowania 24/7 w celu wydajnej akwizycji danych testowanych obieków w środowisku naturalnym, bez stresu.

MazeEngineers opracowuje aplikacje do neurobehavior dla wszystkich typów zwierząt. 

Brak wpisów do wyświetlenia.