Neurostar

Producent komputerowo sterowanych robotów stereotaktycznych ze zintegrowanym, cyfrowym atlasem mózgu.
  • Opis
  • Produkty powiązane

Neurostar

Neurostar rozwija i produkuje systemy do zabiegów głębokiej stymulacji mózgu i wysokoprocezyjne, zrobotyzowane systemy stereotaktyczne. Dba o dynamiczny rozwój pakietu swoich produktów, co podkreśla koncentrując się na ich wysokiej jakości i innowacyjności.

Dlaczego zrobotyzowana stereotaksja jest lepsza niż klasyczna?

Do zapytania
Producent:
Robot stereotaktyczny w wersji bezprzewodowej.
Do zapytania
Producent:
Nanoiniektor kapilarny ze szkła do wysokoprecyzyjnych iniekcji in vivo i in vitro. Dedykowany do pracy z robotami stereotkatycznymi Neurostar.
Do zapytania
Producent:
Ta przełomowa innowacja zapewnia automatyczne pozycjonowanie sondy w punkcie zero nad bregmą przy użyciu kamer wideo. Inteligentny wykrywacz bregmy kontroluje stereotaktyczne robot...
Do zapytania
Producent:
W pełni skomputeryzowany robot do wysokoprecyzyjnych, wielostronnych iniekcji mózgu.
Do zapytania
Producent:
Robot do wiercenia produkcji Neurostar posiada bezprecedensową precyzję podczas wiercenia, niezbędną przed procedurami umieszczania elektrod i mikroiniekcji w mózgu zwierząt. Dostępny z ramą stereotaktyczną i programowaniem lub oddzielnie do instalacji na ramach Kopf lub Stoelting.
Do zapytania
Producent:
Wysokoprzepustowy, automatyczny robot do wielokrotnych nawierceń i iniekcji. Idealny do eksperymentów z dużą ilością zwierząt.
Do zapytania
Producent:
W pełni zrobotyzowane narzędzie do stereotaksji szczurów, myszy i większych zwierząt. Posiada oprogramowanie z cyfrowym atlasem mózgu, automatycznie skalowanym na podstawie położenia punktów bregma i lambda. Komputerowa korekcja pochylenia głowy i regulacja kątów nachylenia. Precyzja 1 mikrona.
Do zapytania
Producent:
Wielofunkcyjne, kompaktowe rozwiązanie do nagrywania zewnątrzkomórkowego. Zaprojektowane jako potężne elektroniczne narzędzie, z myślą o użyteczności dla naukowców.