Star-oddi

Star-oddi jest firmą islandzką która od 1985 projektuje i produkuje małe czujniki i rejestratory wykorzystywane głównie w badaniach zwierząt wodnych, a także w branży biomedycznej oraz spożywczej.
 • Opis
 • Produkty powiązane

Star-oddi

Głównym produktem firmy jest seria rejestratorów Data Storage Tag  (DST), którą Star-oddi opracował i produkuje od 1993 roku.

DST to miniaturowy rejestrator pierwotnie zaprojektowany do znakowania małych ryb i do znakowania gatunków, takich jak dorsz i halibut, zbierania informacji o zachowaniach handlowych i cennych gatunków ryb. DST stosuje się w szerokim zakresie badań in-vivo, jak również wykorzystuje jako samodzielne rejestratory danych z otoczenia.

DST wyjątkowo dobrze nadaje się do każdego badania z udziałem organizmów żywych, ponieważ jest wykonany z biozgodnego materiału ceramicznego. Nie jest rozpoznawany przez organizm zwierzęcia jako obcy materiału, a zatem zmniejsza wskaźnik śmiertelność z powodu odrzucenia.

Inne produkty łącznie z podwodnym minirejestratorem temperatury Starmon, wyposażenia do znakowania zwierząt wodnych, Fish Selector i Fish Call. Star-oddi posiada szerokie możliwości rejestracji:

 • temepratury,
 • głębokości (ciśnienia),
 • zasolenia (przewodnictwa),
 • nachylenia,
 • mocy naświetlenia,
 • siły pola magnetycznego.

Produkty te są używane w różnego typu projektach: migracji ryb, badań urządzeń połowowych, oceanograficznych, monitoring otworów wiertniczych, badań toksykologicznych, rozwoju leków i pomiarów pasteryzacji.

Star-oddi otrzymał nagrody za innowacyjność rozwiązań:

 • Nagroda Islandzkiego Rybołówstwa w 2005 dla Najlepszego Islandzkiego Dostawcy Wyposażenia Badawczego i do Połowu
 • Islandzki Ośrodek Rady Badań i Handlu - 2006 Nagroda Innowacji
 • Jeden z pracowników Star-oddi otrzymał Nagrodę Innowacji 2010 przyzną przez Islandzki Ośrodek Rady Badań i Handlu
 • Jeden z pracowników Star-oddi wygrał nagrodę Rady Handlu Islandi na Najlepszy Plan Marketingowy Eksportu

Przeczytaj więcej...

Wszystkie produkty Star-oddi speniają 4 poniższe warunki:

Biokompatybilność

Rejestratory DST są wykonane z glinki, biokompatybilnego materiału, który nie jest traktowany jak ciało obce przez ciało po jego zaimplantowaniu. Rejestratory DST nie wpływają na zdrowie zwierząt w trakcie implantacji. Rejestratory mogą byćsterylizowane gazowo lub 70%-80% roztworem etanolu. Te same rejestratory mogą być ponownie użyte tak długo, na ile wystarczy baterii do dokonania pomiarów. Wszystkie sondy Star-oddi są dostarczane w indywidualnym certyfikatem kalibracji, potwierdzającym dokładność pomiaru temepratury w każdym punkcie kalibracji.

Bezpieczne badania

Rejestratory DST okazały się cennym narzędziem badawczym w wirusologii i wakcynologii do zbierania danych temperatury oraz tętna badanych zwierząt. Naukowcy doceniają bardzo mały rozmiar rejestratora, stabilną dokładność i biologicznie zgodny materiał, odpowiedni do implantacji u zwierząt. Po wszczepieniu, organizm przyjmuje go jako organ, tworząc tkanki wokół całkowicie zamkniętej obudowy ceramicznej.

DST przechowuje dane w pamięci wewnętrznej. Korzystanie z wszczepionego rejestratora poprawia jakość pomiarów. Zwierzęta nie muszą być chwytane w celu dokonywania pomiarów, a dane można uzyskać 24 godziny na dobę aż do wyczerpania baterii. Gdy dane zostaną zebrane w wystarczającym stopniu, rejestrator jest wyjmowany z ciała zwierzęcia i umieszczany w Communication Box. Dane są przesyłane do oprogramowania Mercury lub SeaStar, w zależności od przeprowadzanych badań. Każdy pomiar jest wyświetlany wraz z datą i czasem w postaci wykresu i tabeli.

Zgodność z zasadami 3R

Star-oddi w pełni realizuje zasady 3R. Rejestratory DST mierząc temperaturę i tętno ciała bez ingerencji człowieka, znacząco wpływają na zmniejszenie stresu zwierzęcia przez cały okres pomiarów, co skutkuje brakiem wahań profilu temperatury. Może to wpływać na liczbę stosowanych zwierząt laboratoryjnych w badaniu i zmniejszać ich lości do niezbędnego minimum potrzebnego do uzyskania wiarygodnych danych temperaturowych i tętna. Jako przykład, DST-HRT jest tylko bezprzewodowym rejestratorem pracy serca. Nie posiada kaniuli z czujnikami, dlatego też jego implanatacja zmniejsza ból i rany po wszczepieniu.

Star-Oddi zachęca swoich użytkowników do wzięcia udziału we wdrażaniu zasad 3R w laboratoriach:

 • reduction - zmniejszenie ilości wykorzystywanych zwierząt w badaniach
 • replacement - zastąpienie użycia zwierząt w badaniach metodami in-vitro
 • refinement - stosowanie procedur eksperymentalnych redukujących i minimalizujących cierpienie zwierząt

Badania trwałości

Ze względu na mały i praktyczny kształt, rejestratory DST mogą być umieszczane w wąskich i małych przestrzeniach w celu monitorowania temepratury. DST są wykorzystywane do badania warunków pakowania wyrobów medycznych. Rejestratory umieszczane są wewnątrz zamykanych opakowań w celu sprawdzenia próbek i otrzymania dokładnych pomiarów temepratury.

Do zapytania
Producent:
Przeznaczony do szczurów, świnek morskich, fretek, królików, kotów, lisów i innych większych zwierząt. Wymiary: 8,3 x 25,4 mm.
Do zapytania
Producent:
Dedykowany do szczurów, świnek morskich, fretek, królików, kotów, lisów i innych większych zwierząt. Wymiary: 8,3 x 25,4 mm.
Do zapytania
Producent:
Oprogramowanie graficzne dla systemu Windows wspierające rejestratory Star ODDI do pomiaru tętna i temepratury zwierząt. Mercury oferuje różne opcje konfiguracji pomiarowej i wyświetlania danych w postaci graficznej i tabelarycznej.
Do zapytania
Producent:
Przeznaczony dla małych zwierząt: myszy, chomików i gerbili. Wymiary: 17 x 6 mm.
Do zapytania
Producent:
Implantowany rejestator, dedykowany dla niedźwiedzi, świni, bydła, kopytnych i innych dużych zwierząt, także wodnych. Wymiary: 46 mm x 15 mm.
Do zapytania
Producent:
Implantowany czujnik pomiaru temperatury wewnątrz ciała zwierzęcia. Dedykowany dla fretek, owiec, świń, psów oraz większych zwierząt a także wodnych zwierząt.
Do zapytania
Producent:
Implantowany czujnik pomiaru temperatury i ciśnienia wewnątrz ciała zwierzęcia. Dedykowany dla fretek, owiec, świń, psów oraz większych zwierząt.
Do zapytania
Producent:
Oprogramowanie graficzne dla systemu Windows wspierające rejestratory Star ODDI do badań zwierząt wodnych i rybołóstwa oraz innych branż. SeaStar oferuje różne opcje konfiguracji pomiarowej i wyświetlania danych w postaci graficznej i tabelarycznej.