Szukaj

CD Hairless Rat

CD Hairless Rat

Nomenklatura: Crl:CD-Prss8hr

Dodaj do zapytania
  • Opis

CD Hairless Rat

Nomenklatura: Crl:CD-Prss8hr
Ten model został wyizolowany z kolonii Crl: CD (SD) w Charles River pod koniec lat osiemdziesiątych. Odtworzono go w 1993 r., A następnie przeniesiono do Charles River, Raleigh, NC w celu produkcji zapory. Model nie wykazuje typowych cech wzrostu włosów i. Nie przeprowadzono szczegółowej analizy genetycznej w celu zidentyfikowania mutacji. Histopatologia ustaliła, że model jest eutymiczny.

Kolor pokrycia: Nude (albino)

Obszary badawcze: gojenie ran, dermatologia