Konfiguracje systemów oczyszczania wody Adrona, zastosowanie oraz zalety.

Konfiguracje systemów oczyszczania wody Adrona, zastosowanie oraz zalety.

Producent: 

Systemy oczyszczania wody Adrona zapewniają wodę ultra czystą (klasa 1), czystą (klasa 2) oraz wodę oczyszczoną w oparciu o odwróconą osmozę (RO), przeznaczoną na potrzeby laboratoryjne. Jakość wody spełnia wymagania normy ISO 3696 oraz odpowiadającym jej normom ASTM i CLSI.

Dodaj do zapytania
  • Opis
  • Produkty powiązane

Konfiguracje systemów oczyszczania wody Adrona, zastosowanie oraz zalety.

KONFIGURACJE W OPARCIU O ZASTOSOWANIA

Każdy model systemu oczyszczania Adrona dostępny jest w różnych konfiguracjach dostosowanych do potrzeb klienta.

CECHY

Systemy przeznaczone są do instalacji przez użytkownika, który może również samodzielnie wymieniać wkłady i filtry. Przy wymianie wkładu zaleca się stosować ADROTOOL. W systemie do oczyszczania wody znajdują się wszystkie niezbędne materiały eksploatacyjne, które ujęto w cenie. System do oczyszczania wody Adrona można zamontować na stole laboratoryjnym lub na ścianie. Montaż na ścianie pozwala zaoszczędzić cennego miejsca w laboratorium.

DOZOWNIK OBJĘTOŚCIOWY

Systemy do oczyszczania wody Adrona2 wyposażono w dozowniki objętościowe, które pozwalają użytkownikowi na ustawienie dokładnej objętości wody dla każdego cyklu dozowania. Dozowaną objętość można ustawić albo z klawiatury albo w trybie „uczenia”. W trybie „uczenia” użytkownik korzysta z przycisku „dozowanie wł./wył.”, aby uruchomić pierwszy tryb dozowania. Następnie system będzie samodzielnie dozował taką samą ilość wody po każdym wciśnięciu przycisku.

JAKOŚĆ I OCENA WODY

Wbudowana pętla recyrkulacyjna zapewnia stabilną jakość wody i umożliwia wyeliminowania całkowitego węgla organicznego (TOC). System w sposób ciągły monitoruje działania modułów dejonizacji i doczyszczania. Algorytm monitorowania pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji, gdyż wymiana modułu niezbędna jest dopiero wtedy, gdy zbliża się koniec okresu ich eksploatacji. Stabilną jakość wody gwarantuje podwójny układ wkładów wymiany jonów. System Adrona wyposażono w 2 kłady wymiany jonów (dejonizacja i doczyszczanie), co gwarantuje doskonałą jakość wody nawet wtedy, gdy jeden z wkładów oczekuje w danym momencie na wymianę). Użytkownik może sprawdzić czujniki jakości wody na miejscu (opcja dostępna w modelach B30, Integrity+, Connnect i Onsite+). Możliwe jest również sprawdzenie obwodów pomiaru przewodności pod kątem prawidłowego działania. Opcjonalnie dostępny jest klucz uwierzytelniający dla OQ. Pomaga to klientowi regularnie sprawdzać obwody pomiaru jakości wody. Wizyta serwisanta nie będzie wówczas potrzebna. Do przeprowadzenia kompletnego testu czujnika przewodności można wykorzystać przenośny konduktometr z kuwetą przepływową.

MONITOROWANIE CAŁKOWITEGO WĘGLA ORGANICZNEGO (TOC)

Zanieczyszczenia organiczne mogą nie mieć wpływ na przewodność wody, zatem do monitorowania całkowitego węgla organicznego nie można stosować czujników przewodności. Dlatego też do pomiaru poziomu TOC potrzebny jest specjalny moduł monitorujący TOC. Kilka modeli systemów do oczyszczania wody Adrona posiadają funkcję monitorowania TOC. Wartość TOC wyświetla się na ekranie.

WYŚWIETLACZ

Przedstawia odczyt jakości wody oraz informacje o statusie systemu z uwzględnieniem bieżącej rezystywności oraz pozostałej żywotności filtra wstępnego.

MONOCHROMATYCZNY WYŚWIETLACZ LCD O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

KOLOROWY EKRAN LCD

16-bitowy kolorowy wyświetlacz gwarantuje wyraźny odczyt jakości wody, przedstawia status komponentów systemu oraz działanie modułu doczyszczającego. Status komponentów systemu wyświetla się na ekranie z wykorzystaniem intuicyjnego wzorca kolorystycznego (Zielony/Żółty/Czerwony).

MODUŁ ELEKTRODEJONIZACJI

Laboratoriom o wysokim zużyciu wody Adrona oferuje systemy Q-Front (EDI) oraz RADIX. Pozwalają one na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji systemu oczyszczania wody ze względu na to, że wymiana modułu EDI nie jest już konieczna.

BEZPECZEŃSTWO

Wszystkie systemy oczyszczania wody Adrona wyposażono we wszelkie niezbędne funkcje bezpieczeństwa. Poddawane są badaniom realizowanym przez niezależne i akredytowane firmy pod kątem zgodności z dyrektywami WE odnoszącymi się do bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

GWARANCJA I WSPARCIE POSPRZEDAŻNE

Adrona udziela 2-letniej gwarancji oraz oferuje stałe wsparcie techniczne. Autoryzowany dystrybutor i serwis Animalab wykonuje wszystkie niezbędne czynności serwisowe i naprawy w okresie gwarancji jak również oferuje bardzo korzystne abonamenty w okresie pogwarancyjnym.

CERTYFIKACJA

Proces projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu w Adrona posiada certyfikat ISO 9001:2015 gwarantujący najwyższą jakość pod każdym względem.

 

Do zapytania
Producent:
System oczyszczania wody E30 produkuje ultra czystą i czystą wodę na potrzeby laboratoryjne. Zaprojektowano go pod kątem maksymalnej wygody i użyteczności. System tencharakteryzuje się doskonałym stosunkiem ceny do parametrów.Szerokie zastosowanie w spektrometri absorbcji atomowej, optycznej spektrometri emisyjnej, chromatografii, spektrometri masowej, mikrobiologii i biologii molekularnej. 
Do zapytania
Producent:
Sterifeed to system oczyszczania wody zaprojektowany do produkcji wody zasilającej dla autoklawów i myjek laboratoryjnych.
Do zapytania
Producent:
Onsite+ i Connect to zaawansowane systemy doczyszczania wody. Wodę zasilającą należy poddać wstępnemu oczyszczeinu na drodze odwróconej osmozy lub destylacji. Systemy te zalecane są dla laboratoriów o średnim dziennym zużyciu wody w granicach 5-10 litrów.