LabChart

LabChart

Producent: 

Oprogramowanie używane przez tysiące naukowców nieprzerwanie od 1988 r. Stale rozwijane przez firmę ADInstruments pozwala na różnorodne analizy danych pochodzących z rejestratorów danych PowerLab. Program tańszy od LabChart Pro. Prosty w użyciu, nadaje się do szerokiego zakresu typów sygnałów, zawiera zintegrowane rozszerzenia. Szeroki zestaw funkcji w LabChart sprawia, że jest łatwy i szybki w nagrywaniu, wyświetlaniu i parametryzacji danych. Moduły do konkretnych pomiarów fizjologicznych można kupić oddzielnie.

Dodaj do zapytania
 • Opis
 • Do pobrania
 • Produkty powiązane

LabChart

Przeznaczony do szybkiego i łatwego użycia, do pełnej kontroli nad danymi

 • Inteligentne wykrywanie wszystkich urządzeń peryferyjnych ADInstruments
 • Szybki dostęp do wszystkich plików użytkownika, materiałów pomocniczych oraz najnowszych funkcji oprogramowania dzięki Welcom Center
 • Manualne lub sterowane zdarzeniem rozpoczęcie pomiaru
 • Specyficzne narzędzia analityczne
 • W pełni konfigurowalne sterowanie stymulatorem
 • Layout dostosowany do użytkownika  - wyświetlaj tylko to, co potrzebujesz!
 • Łatwo modyfikowane algorytmy detekcji sygnału
 • Skróty klawiszowe dla makr automatyzujących powtarzalne czynności (tylko dla Windows)
 • Skrypty do analizy sygnałów niestandardowych (tylko dla Windows)

Wysyłanie i publikowanie danych

 • Zapisz swoje dane w chmurze ADInstruments i udostępniaj link innym
 • Umieszczaj interaktywne pliki danych  na stronie internetowej lub blogu
 • Przechowuj 1 GB danych za darmo!

LabChart zawiera rozszerzenia pozwalające na dodatkowe formatowanie danych, filtrowanie, wizualizacje, pomiary i kalkulacje:

Audio output

Dodatek Audio Output pozwala na odtwarzanie danych w formie dźwięku. Może być stosowanych do odtwarzanie takich dźwięków jak tony serca, odgłosy zwierząt czy głos. Przydatny zarówno w badaniach naukowych jak i w dydaktyce.

 

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Cardiac axis

Dodatek Cardiac Axis automatyzuje obliczenia elektrokardiograficzne serca w płaszczyźnie czołowej oraz konstrukcję wektokardiogramu.  Umożliwia również animację chwilowego wektora elektrycznego serca.

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows
 • LabChart 7 dla Mac

Pobierz najnowszą wersję dla Windows
Pobierz najnowszą wersję dla Mac

Event manager

Event Manager to dodatek, który powala na monitorowanie sygnałów wchodzących, wykrywanie zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń oraz wykonywanie określonych czynności powiązanych ze zdefiniowanym zdarzeniem.

Rozszerzenie Event Manager monitoruje dane LabChart takie jak:

 • surowy sygnał wchodzący
 • obliczenia wykonywane online w LabChart
 • funkcje obliczalne

W odpowiedzi na zmiany w monitorowanych danych Event Manager może działać jako „alarm” i inicjować wiele różnych działań jak np.:

 • migające światło na ekranie komputera
 • odtwarzanie dźwięku
 • dodawanie komentarza do pliku
 • uruchomienie macro
 • włączanie i wyłączenia urządzeń zewnętrznych za pomocą wyjść cyfrowych PowerLab

Event Manager może monitorować wszystkie sygnały wejściowe, które są widoczne na ekranie w trakcie pomiaru.  Monitorować można również wyniki kalkulacji wykonywanych podczas próbkowania np. Arithmetic czy Smoothing.

Wyniki kalkulacji wykonywanych offline nie mogą być monitorowane przez Event Manager ponieważ są niewidoczne podczas pomiaru.

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Export QuickTime

Dodatek Export QuickTime pozwala zapisywać pliki danych LabChart jako filmy QuickTime. Filmy QuickTime można następnie przeglądać na dowolnej platformie wspieranej przez QuickTime lub osadzić na stornie html, w dokumencie Word czy prezentacji PowerPoint (jakiekolwiek media obsługujące filmy QuickTime).

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows
 • LabChart 7 dla Mac

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dla Mac

Fast response output

Dodatek Fast Response Output pozwala sterować wyjściami cyfrowymi jednostek PowerLab serii 30 i 35 oraz wyjściami analogowymi jednostek PowerLab serii 20, 25 i 30 (pozostałe modele nie są wspierane przez niniejszy dodatek).

Ponieważ Fast Response Output reaguje na sygnał wejściowy, gdy ten tylko dotrze do PowerLab, stąd sygnał wyjściowy jest generowany w czasie krótszym niż 1ms (niezależnie od prędkości komputera).

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows
 • LabChart 7 dla Mac

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Pobierz najnowszą wersją dla Mac

LabChart remote

Rozszerzenie LabChart Remote umożliwia korzystanie z LabChart Remote App. Jest to darmowa aplikacja, która łączy urządzenie posiadające iOS z komputerem wykonującym pomiar, pozwalając tym samym zdalne sterowaniem oprogramowaniem LabChart poprzez sieć lokalną z telefonu iPhone lub z iPad.

LabChart Remote App umożliwia:

 • łatwą kontrolę nad eksperymentem poprzez zdalne rozpoczynanie i zatrzymywanie rejestracji,
 • dodawanie prekonfigurowanych komentarzy podczas nagrywania w LabChart,

 • uruchamianie macro w celu realizacji niestandardowych protokołów eksperymentu lub wykonania analizy online.

LabChart Remote App jest dostępna w App Store.

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows
 • LabChart 7 dla Mac

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dlar Mac

Multipoint calibration

Dodatek Multipoint Calibration rozszerza funkcję konwersji jednostek w LabChart pozwalając wykonywać nie tylko liniowe, ale również nieliniowe kalibracje każdego napięciowego sygnału wejściowego w czasie rzeczywistym wykorzystując 12 standardowych punktów.

Możliwość skopiowania lub wydruku równania wyjściowego oraz takich informacji jak wartość SSE czy R2.

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows
 • LabChart 7  dla Mac

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dla Mac

Scheduler

adinstruments_scheduler_extension_en.png

Rozszerzenie Scheduler pozwala na harmonogramowanie nagrywania w jednym lub kilku plikach LabChart. Harmonogram może zawierać początkowe opóźnienie rejestracji, następnie powtarzające się cykle zapisu, aż po określony czas zakończenia nagrywania.

Zalety dodatku Scheduler:

 • Planowanie rejestracji danych z różnych eksperymentów w poszczególnych plikach LabChart.
 • Redukcja rozmiaru plików w rejestracjach długoterminowych poprzez planowanie nagrywania krótkich, reprezentatywnych migawek zamiast nagrywania ciągłego.
 • Automatyczne zapisywanie danych po każdym cyklu.
 • Dodawanie komentarzy przy rozpoczęciu i zakończeniu rejestracji przez Scheduler.

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Spirometry

Dodatek Spirometry jest stosowany do obliczania wielu parametrów oddechowych na podstawie przepływu i objętości. Do parametrów tych należą: VE, VT, częstotliwość, PIF, PEF, FVC, FEV1.

Spirometr (lub Spirometer Pod) wraz z głowicą przepływową funkcjonują jako pneumotachometr, gdzie sygnał wyjściowy jest proporcjonalny do przepływu powietrza podczas oddychania. Dodatek Spirometry przetwarza  ten surowy sygnał, a następnie:

 • Provides channel calculations to display particular respiratory parameters in LabChart channels.
 • Calculates various other respiratory parameters, which are presented in the Spirometry Report.
 • Displays a flow–volume plot, and a spirometry data window, in which the locations of PIF, PEF, FVC and FEV1 are indicated for teaching purposes.
 • wykonuje obliczenia oraz wyświetla poszczególne parametry oddechowe w innych kanałach LabChart,

 • kalkuluje wiele innych parametrów oddechowych, które są przedstawiane w raporcie badania spirometrycznego,

 • wyświetla krzywą przepływ-objętość oraz okno danych spirometrycznych, w którym na wykresie wskazana jest lokalizacja PIF, PEF, FVC oraz FEV1 (przydatne głównie do celów dydaktycznych),

 • stosuje różne korekcje w celu zwiększenia dokładności.

Uwaga! Dodatek Spirometry nie jest przeznaczony do badań klinicznych funkcji płuc.

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows
 • LabChart 8 dla Mac

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dla Mac

Telegraph

Dodatek Telegraph korzysta z wyjścia gain-telegraph wzmacniacza elektrofizjologicznego (np. TEV-200A) do ciągłego wyświetlania danych w poprawnej skali po zmianie wzmocnienia.

Kompatybilność:

 • LabChart 8 dla Windows

Pobierz najnowszą wersję dla Windows

Dopasuj program do swoich badań

Jeśli nie potrzebujesz wszystkich 11 modułów zawartych w programie LabChart Pro możesz je zakupić oddzielnie:

Porównaj edycje LabChart

DMT module ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz dobowych różnych gatunków zwierząt.
Do zapytania
Producent:
Module automatically detects and reports P,Q,R,S, and T wave onsets, amplitudes and intervals in real time, as data are recorded. Alternatively ECG data can be analyzed after recording. Raw data are unaltered by any calculations to ensure that the ECG can be reanalyzed. Default detection and analysis parameters are included for human, pig, dog, rabbit, guinea pig, rat and mice ECG. Detection settings can be customized at any time for optimization or for use with other animals. The ECG Analysis Add-On is included as part of LabChart Pro or can be purchased separately for LabChart.
Heart Rate Variability ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analizy danych zmienności rytmu serca oraz klasyfikacji uderzeń serca.
Metabolic ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz metabolicznych oraz fizjologii wysiłku zwierząt i ludzi.
Waveform Peak Analysis Adinstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz pików sygnałów okresowych.
PV Loop ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do analiz ciśnienia lewej komory i objętości z zastosowaniem pętli ciśnienia-objętości.
JTR Spike Overview ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł oblicza i eksportuje 13 parametrów dla każdego okna histogramu do tablicy danych LabChart.
JTR Video Capture ADInstruments
Do zapytania
Producent:
Moduł programu LabChart Pro do tworzenia nagrań wideo z eksperymentów.