Mercury

Mercury

Producent: 

Oprogramowanie graficzne dla systemu Windows wspierające rejestratory Star ODDI do pomiaru tętna i temepratury zwierząt. Mercury oferuje różne opcje konfiguracji pomiarowej i wyświetlania danych w postaci graficznej i tabelarycznej.

Dodaj do zapytania
  • Opis
  • Produkty powiązane

Mercury

W Mercury użytkownik ustawia czas rozpoczęcia, datę rozpoczęcia oraz interwał próbkowania przed implantacją i rejestracją danych. Pojedynczy interwał może być zdefiniowany w sekundach, minutach lub godzinach.

W jednej sekwencji pomiarowej można ustawić do 7 różnych interwałów pomiaru. Liczba pomiarów jest zdefiniowana w każdym interwale. Jest to niezwykle użyteczne podczas pomiarów o różnej częstotliwości w tym samym okresie czasu.

Po wyjęciu rejestratora ze zwierzęcia razem z nagranymi danymi, dane są wysyłane za pomocą Communication Box do programu i wyświetlane w graficznej i tabelarycznej formie.

Co 30 dni, Mercury automatycznie wyszukuje stronę internetową Star-Oddi w celu pobrania aktualizacji.

Użytkownik może pobrać bezpłatnie aktualizacje ze strony: http://star-oddi.com/Online-Support/Software-updates/

Do zapytania
Producent:
Dedykowany do szczurów, świnek morskich, fretek, królików, kotów, lisów i innych większych zwierząt. Wymiary: 8,3 x 25,4 mm.
Do zapytania
Producent:
Przeznaczony do szczurów, świnek morskich, fretek, królików, kotów, lisów i innych większych zwierząt. Wymiary: 8,3 x 25,4 mm.
Do zapytania
Producent:
Przeznaczony dla małych zwierząt: myszy, chomików i gerbili. Wymiary: 17 x 6 mm.
Do zapytania
Producent:
Implantowany czujnik pomiaru temperatury i ciśnienia wewnątrz ciała zwierzęcia. Dedykowany dla fretek, owiec, świń, psów oraz większych zwierząt.