Diets for mice and rats

Add to request
Manufacturer:
Pasza bytowa/hodowlana Totally Pathogen Free 1410 dla szczurów i myszy laboratoryjnych z niedoborem odporności Pozbawiana patogenów w trakcie procesu produkcyjnego Do...
Add to request
Manufacturer:
Wysokiej jakości pasza Altromin jest dostępna w wersji paszy standardowej i wzbogaconej o większe ilości witamin. Pasza wzbogacana może być autoklawowana. Paszę można zamawiać ...
Add to request
Manufacturer:
Wysokiej jakości pasza hodowlana Altromin zawiera większą ilość białek, dzięki czemu wspiera procesy rozwoju zwierząt. Pasza jest dostępna w wersji standardowej i wzbogaconej o więks...
Add to request
Manufacturer:
Pasza przeznaczona głównie do hodowli zwierząt wykorzystywanych w badaniach onkologicznych. W przeciwieństwie do standardowej paszy produkowanej ze soji, pasza hodowlana Altromin #13...
Add to request
Manufacturer:
Pasza hodowlana Totally Pathogen Free dla szczurów i myszy laboratoryjnych. Pozbawiana patogenów w trakcie procesu produkcyjnego Dostępna z raportem analizy mikrobiol...
Add to request
Manufacturer:
Wysokiej jakości pasza Altromin jest dostępna w wersji paszy standardowej i wzbogaconej o większe ilości witamin. Pasza wzbogacana może być autoklawowana. Pasza dostępna w różn...
Add to request
Manufacturer:
Pasza przeznaczona głównie do hodowli myszy i szczurów wykorzystywanych w badaniach onkologicznych. W przeciwieństwie do standardowej paszy produkowanej ze soji, pasza bytowa Altromi...
Add to request
Manufacturer:
Pasza bytowa Totally Pathogen Free dla szczurów i myszy laboratoryjnych. Pozbawiana patogenów w trakcie procesu produkcyjnego Dostępna z raportem analizy mikrobiologi...