Animal models

Trpv1 knockout rat
Add to request
Manufacturer:
The model has biallelic TRPV1 gene deletion, which is useful in the study of pain, nociception, analgesia, and thermoregulation.
Add to request
Manufacturer:
Model with expresion of Cre recombinase. For applications in optogenetic, expression and nockout recombined genes and DREADD.
Wistar Wu rat
Add to request
General multipurpose model for toxicology and aging studies.
Szczury rozwijające cukrzycę typu 2.
Add to request
Nomenklatura: ZDF-Leprfa/Crl Hodowla: krewniacza Pochodzenie:  Mutacja pojawiła się w niekrewniaczej koloni szczurów Zucker hodowanych w latach 1974-1975 w laborator...

Pages